onze visie en missie

Kinderen bewegen steeds minder. Buitenspelen heeft plaatsgemaakt voor gamen en smartphones. En in de stad zijn veilige plekken om vrij te bewegen schaars. Kinderen spelen en sporten door deze ontwikkelingen steeds minder buiten.

Daarnaast zijn de voedselpatronen veranderd. Ongezond eten wordt aantrekkelijker gevonden en is makkelijk toegankelijk. Kinderen krijgen meer calorieën binnen dan ze verbruiken. Ook ons beeld over overgewicht verandert, een beetje overgewicht is steeds normaler. De precieze gevolgen voor de mens en maatschappij zijn onbekend. Wat we wel weten is dat als gevolg van deze ontwikkelingen de zorgkosten enorm zullen toenemen.

Er is een groter wordend besef dat we daar iets tegenover moeten zetten. Kinderen moeten door hun omgeving extra worden gestimuleerd om te bewegen. En gezonde voeding wordt steeds belangrijker.

de missie van Woest Zuid

Wat je als kind leert, neem je mee voor de rest van je leven. Woest Zuid wil kinderen weer in beweging brengen in de grote stad. Op een speelse manier, met veel plezier. Samen met de kinderen uit de buurt. Voetballen op een pleintje, hutten bouwen, slootjespringen. Vrienden maken, ruzie hebben. Uitgeragd en modderig thuiskomen. Hoe krijgen kinderen daar nog de kans voor in de grote stad?

Dit vrijgevochten gevoel organiseren we zelf. Met een radicaal andere vorm van ‘buitenschoolse opvang’: Woest Zuid. Woest, want hier kunnen kinderen zich echt uitleven. Zuid, voor het warme buiten gevoel. In 2008 begon Woest Zuid aan een kruistocht in de stad, op zoek naar vrijplaatsen voor de stadskinderen, met sport en buitenspelen. Zo kan Woest Zuid inhoud geven aan haar missie: kinderen met plezier een gezonde toekomst meegeven.